Een bekwaam, beschikbaar en reactief team
Voor een nauwe samenwerking en een dienstverlening op maat.

Vertalers die specialisten in uw domein zijn en die exclusief naar hun moedertaal vertalen.

Een performante werkmethode op afstand en aangepast aan nationale en internationale samenwerkingen.

Een organisatie die is gericht op het respecteren van deadlines, om het verloop van uw activiteiten nooit te onderbreken.

Juridische & financiële vertalingen

Verplichten uw activiteiten u ertoe om regelmatig beroep te doen op gespecialiseerde vertalers en soms met hoogdringendheid?

Ons agentschap is één van de leiders in juridische vertalingen in Frankrijk en werkt samen met honderden advocaten, notarissen, deurwaarders, veilingmeesters, genealogische agentschappen en juridische en financiële departementen van bedrijven. We vertalen ook voor particulieren.

U hebt kunnen vaststellen dat de kwaliteit van een vertaling niet enkel afhangt van een goede beheersing van de taal, maar ook van een grondige kennis van het juridische domein. Wij kiezen onze vertalers volgens deze kwaliteitscriteria en rekenen ook binnen ons team op voormalige juristen alsook op deskundige vertalers bij de Hoven van Beroep die zowel hun linguïstieke als juridische ervaring tot uw beschikking stellen om u bij te staan in de specifieke rechtspraak van elk land. Wij stellen u hun diensten voor om bij te dragen aan de kwaliteit van uw documenten door een getrouwe vertaling – vrije vertaling of beëdigde vertaling – van al uw documenten.

In het kader van het commercieel recht, kunnen wij zelfs de ervaring van een juridisch vertaler combineren met deze van een technisch vertaler om u op de meest efficiënte wijze te kunnen verdedigen bij een geschil. Voor de internationale ontwikkeling van een onderneming wordt onze expertise in juridische vertaling gekoppeld aan een andere knowhow in het domein van de financiële en economische vertalingen. Onze gespecialiseerde vertalers, die elk over een sterke ervaring in specifieke domeinen beschikken, zullen u naar believen begeleiden bij het vertalen van transnationale contracten en overeenkomsten, of bij de vertaling van certificaten die sommige goederen vergezellen.

In alle gevallen is ons team onderworpen aan het beroepsgeheim in overeenstemming met de deontologische code van het beroep.

Hierna volgt een niet-exhaustieve lijst van juridische en financiële documenten die wij regelmatig vertalen:

Wet, rechtspraak

Notariële aktes Opdrachten Conclusies Rechterlijke beslissingen Betekenissen Elk document met betrekking tot gerechtelijke of arbitrale procedures

Juridisch & financieel
Ondernemingen

Algemene verkoopvoorwaarden Contracten Memoranda van overeenstemming Lastenboeken Gevoelige berichten Jaarrapporten Balansen Fusies & acquisities Business plans Financiële communiqués

Particulieren

Attesten Strafregisters Huwelijkscertificaten Geboortecertificaten Rijbewijzen Diploma’s Uittreksels van schoolresultaten

Onze talen

Wij vertalen alle geschreven talen ter wereld en alle combinaties van talen zijn mogelijk.

Europese
Oosterse
Slavische
Aziatische

Hebt u een vertaling nodig?

Of u zich nu in Frankrijk of elders ter wereld bevindt, niets is eenvoudiger:

U stuurt uw aanvraag
U ontvangt uw offerte binnen 24 uur
U stuurt deze terug met uw akkoord
Wij beginnen de vertaling
U ontvangt uw vertaling op de afgesproken dag
U ontvangt uw factuur


Aarzel niet ons te bellen - +33 1 43 20 84 74 - of schrijf ons - contact@cp-traductions.com - als u vragen voor ons hebt, of een apart geval dat u ons wilt voorleggen.

Offerte

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers pour une taille maximale de 10 Mo. Si vos fichiers dépassent 10 Mo, merci de nous consulter par e-mail.

Envoyer un fichier
Envoyer plusieurs fichiers
Supprimer les fichiers
Verzenden
Onze offertes zijn gepersonaliseerd zodat onze klanten kunnen genieten van de beste geldende tarieven.
Chantal Pulé - Ombre

Zij vertrouwen op ons