Een bekwaam, beschikbaar en reactief team
Voor een nauwe samenwerking en een dienstverlening op maat.

Vertalers die specialisten in uw domein zijn en die exclusief naar hun moedertaal vertalen.

Een performante werkmethode op afstand en aangepast aan nationale en internationale samenwerkingen.

Een organisatie die is gericht op het respecteren van deadlines, om het verloop van uw activiteiten nooit te onderbreken.

Woordenlijst

 • Vertaalagentschap:
  Een vertaalagentschap is een onderneming die een meertalig project van A tot Z kan beheren. De meeste agentschappen zijn in werkelijkheid kleine vertaalbureaus bestaande uit 2 tot 5 personen, en zijn vaak gespecialiseerd in enkele talencombinaties, waarbij ze vertalers van het bureau gebruiken. Grote vertaalagentschappen beheren meertalige projecten dankzij het beheer van externe werkkrachten. Omwille van de mondialisering hebben de meeste vertaalbureaus de neiging zich om te vormen tot meertalige agentschappen door beroep te doen op externe vertalers. De kwaliteit van een agentschap is niet noodzakelijk proportioneel tot de omvang ervan, en kleinere structuren staan vaak dichter bij hun klanten. (Bron Wikipedia)
 • Woordenlijst:
  1 Geheel van woorden en uitdrukkingen die op een bepaald moment door een taalgemeenschap kunnen worden gebruikt. Woordenschat van een taal.
  2 Geheel van de woorden van een taal, van een domein. (Bron Sensagent)
 • Consecutief tolken:
  De tolk vertaalt afwisselend met de spreker.
 • Gesprekstolken:
  De tolk woont een gesprek bij en vertaalt, meestal op informele wijze, voor de verschillende aanwezige personen.
 • Simultaantolken:
  De tolk vertaalt terwijl de spreker spreekt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een cabine of een fluisterset.
 • Lexicon:
  1. Gespecialiseerd en in het algemeen bondig woordenboek met betrekking tot een bepaald kennisgebied.
  2 Tweetalig bondig woordenboek gereduceerd tot een parallelle vergelijking van de lexicale eenheden van de twee talen. (Bron Larousse)
 • Mot ou texte cible :
  Het betreft de taal naar welke de tekst wordt vertaald.
 • Bronwoord of brontekst:
  Het betreft de taal vanaf welke de vertaling wordt uitgevoerd.
 • DTP:
  Desktop Publishing, afgekort DTP, is het geheel van informaticaprocedures (microcomputer, software, randapparatuur, enz.) dat toelaat documenten aan te maken die bestemd zijn om te worden afgedrukt. (Bron Wikipedia)
 • Deskundige vertalers:
  Gecertificeerde vertalingen worden uitgevoerd door vertalers die beëdigd zijn door de Hoven van Beroep of het Hof van Cassatie.
 • Vectorisering:
  Proces voor het transformeren van karakters in afbeeldingen, om aldus uw modelmaker toe te laten deze te gebruiken in het kader van een lay-out.

Onze talen

Wij vertalen alle geschreven talen ter wereld en alle combinaties van talen zijn mogelijk.

Europese
Oosterse
Slavische
Aziatische

Offerte

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers pour une taille maximale de 10 Mo. Si vos fichiers dépassent 10 Mo, merci de nous consulter par e-mail.

Envoyer un fichier
Envoyer plusieurs fichiers
Supprimer les fichiers
Verzenden
Onze offertes zijn gepersonaliseerd zodat onze klanten kunnen genieten van de beste geldende tarieven.
Chantal Pulé - Ombre

Zij vertrouwen op ons