Een bekwaam, beschikbaar en reactief team
Voor een nauwe samenwerking en een dienstverlening op maat.

Vertalers die specialisten in uw domein zijn en die exclusief naar hun moedertaal vertalen.

Een performante werkmethode op afstand en aangepast aan nationale en internationale samenwerkingen.

Een organisatie die is gericht op het respecteren van deadlines, om het verloop van uw activiteiten nooit te onderbreken.

Tolken

Chantal Pulé – Traduction sur mesure en France - Interprétations

Wij stellen simultaan-, consecutieve of gesprekstolken in alle activiteitsdomeinen tot uw beschikking.

In het geval van een conferentie, vertaalt de tolk terwijl de spreker spreekt, hierbij gebruik makend van een cabine en een koptelefoon voor het publiek, of van een fluisterset, en dit wordt simultaantolken genoemd.

In het geval van een bezoek aan uw vestiging door een buitenlandse klant of ter gelegenheid van de ondertekening van een verkoopakte bij een notaris, vertaalt de tolk voor de verschillende aanwezige personen. Dit is gesprekstolken.

In het geval van een toespraak voor een publiek, zal consecutief tolken de tolk toelaten afwisselend met de spreker te vertalen.

De voorbereiding: het wordt aanbevolen ons de documenten met betrekking tot de opdracht te sturen om de tolken toe te laten zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Met betrekking tot simultaantolken, merk op dat de tolken in koppels werken om elkaar ongeveer om de 20 minuten af te lossen. Wij kunnen eveneens de huur van het nodige materiaal organiseren.

Onze talen

Wij vertalen alle geschreven talen ter wereld en alle combinaties van talen zijn mogelijk.

Europese
Oosterse
Slavische
Aziatische

Offerte

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers pour une taille maximale de 10 Mo. Si vos fichiers dépassent 10 Mo, merci de nous consulter par e-mail.

Envoyer un fichier
Envoyer plusieurs fichiers
Supprimer les fichiers
Verzenden
Onze offertes zijn gepersonaliseerd zodat onze klanten kunnen genieten van de beste geldende tarieven.
Chantal Pulé - Ombre